System do zarządzania transportem w firmie

System do zarządzania transportem w firmie

Dla firm

Według słownika informatycznego system TMS służy do planowania transportu ładunków, oceny ładunku, wyboru odpowiedniej trasy i przewoźnika, zarządzania kontami towarowymi i płatnościami.

Planowanie w systemie TMS

Krótko mówiąc, system TMS lub system zarządzania transportem jest rodzajem CRM specjalnie dostosowanym do branży transportowej. W przeciwieństwie do CRM system TMS ma znacznie bardziej złożoną funkcjonalność, więcej modułów i funkcji dla użytkowników. Program TMS wybiera najbardziej wydajne schematy transportu, biorąc pod uwagę priorytet parametrów: koszt transportu, liczbę pojazdów, minimalną wymaganą liczbę przystanków na drodze itp.

System zarządzania transportem pozwala monitorować proces dostawy ładunku 24/7. System automatyzuje pracę dyspozytora i kontroluje ruch ładunku – z reguły służy do tego usługa GIS. Korzystając z TMS, możesz śledzić:

  • czy ładunek jest transportowany w całości;
  • czy kierowca zjeżdża z trasy;
  • czy kierowca przestrzega harmonogramu transportu.

Łączenie wielu form transportu

Zasadniczo ładunek jest transportowany kilkoma środkami transportu – najpierw ciężarówką, a następnie na statek, pociąg lub samolot. W związku z tym podczas transportu należy skontaktować się z wieloma usługami – portowymi, celnymi itp. TMS pomaga zautomatyzować formalności i komunikację z uczestnikami procesu transportu. Na przykład, jeśli chcesz dostarczyć ładunek drogą morską, za pośrednictwem TMS możesz powiadomić port o czasie przybycia ciężarówki (lub natychmiast ostrzec o opóźnieniu samochodu w drodze) i automatycznie sporządzić niezbędną dokumentację.

W związku z tym Twój ładunek nie będzie stać w kolejce do załadunku ani czekać, aż wszystkie dokumenty niezbędne do transportu zostaną ukończone.