Czy warto stosować zegary sterujące?

Czy warto stosować zegary sterujące?

Zegary sterujące nazywane są także programatorami czasowymi. Znajdują zastosowanie nie tylko w przemyśle. Coraz częściej na zakup zegara sterującego decydują się także prywatni inwestorzy. Jak działają zegary sterujące? Zegary sterujące stosowane są w przemysłowych jak i domowych instalacjach elektrycznych. Ich rolą jest włączanie lub wyłączanie urządzeń elektrycznych. O jakiej godzinie urządzenia te zostaną włączone lub […]

Czytaj więcej
Zegary sterujące: gdzie można kupić?

Zegary sterujące: gdzie można kupić?

Zegary sterujące mogą włączać i wyłączać wybrane urządzenia elektryczne w naszych domach lub mieszkaniach. Porę, w której dane urządzenie jest włączana i wyłączane ustalmy sami. Możemy zegar sterujący zaprogramować tak, że będzie sterował włączaniem i wyłączaniem urządzeń elektrycznych w rytmie dobowym, tygodniowym lub rocznym. Oczywiście możliwość pracy zegara sterującego zależy od jego typu. Zegary sterujące: […]

Czytaj więcej